Cách Tạo Chiến Dịch Tìm Kiếm Google Ads Hiệu Quả Lên Top 1?

Chiến dịch tìm kiếm: là chiến dịch hướng đến đúng đối tượng khách hàng, khi mà khách hàng có nhu cầu về một sản phẩm hay một dịch vụ nào đó, khác hàng sẽ vào Google và tìm kiếm nội dung đó. Sau đó sản phẩm và dịch vụ của bạn sẽ được phân phối và hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm của Google.

Quảng cáo văn bản mở rộng vị trí top 1.

Vậy làm sao để quảng cáo của bạn có thể hiển thị ở vị trí đầu tiên ở trang kết quả tìm kiếm của Google?

Leave a Reply